Horní banner

KOMISE


KOMISE PRO DÍLČÍ ČINNOSTI ORGANIZACE


KOMISE PRO SPORTOVNÍ CHOVATELSTVÍ

Náplní činnosti komise je problematika chovů domestikovaných forem exotických ptáků včetně sledování trendů ve vývoji mutací, transmutací, kříženců, ale i selektivní chov ptáků pro účely sportovního chovatelství ( soutěžní výstavy, standardy, posuzovatelé a podobně).

ČLENOVÉ:
Luboomír Veselý
RNDr. Martin Smrček
Ing. Vítězslav Eliáš
Ladislav Groda


KOMISE PRO ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH DRUHŮ

Náplní činnosti této komise je komplexní problematika chovů přírodních linií exotických ptáků, zachování druhové rozmanitosti současných chovů a jejich následný rozvoj s přihlédnutím k zachování divokých populací ptáků, především ohrožených vyhynutím.

ČLENOVÉ:
Petr Zeman, Zdeněk Vandělík, Antonín Korec, Roman Šťastný – papoušci
Zbyněk Laube, Jiří Glatt, Ing. Jiří Mrnka – vodní ptáci, hrabaví, měkkozobí, jeřábi
Ing. Václav Podpěra – drobní zrnožraví pěvci
MVDr. Lubomír Palkovič, Čestmír Drozdek – hmyzožraví a plodožraví ptáci


KOMISE PRO VETERINÁRNÍ PROBLEMATIKU

Náplní činnosti komise je komplexní veterinární problematika chovů ptáků včetně sledování a připomínkování příslušné legislativy především ze strany SVS a podobně.

ČLENOVÉ:
MVDr. Lubica Nečasová
MVDr. Martin Ptáček
MVDr. Jana Jirsová


KOMISE PRO VÝŽIVU PTACTVA

Náplní činnosti této komise je komplexní problematika výživy ptáků včetně stanovení optimálních krmných dávek pro jednotlivé druhy či skupiny chovaných ptáků, sledování a vyhodnocování aktuálních trendů a podobně.

ČLENOVÉ:
Ladislav Žoha
Milan a Marta Bartlovi
Ing. Bohumír Šimerda


KOMISE PRO LEGISLATIVNÍ OTÁZKY

Náplní činnosti této komise je sledování a vyhodnocování současného stavu legislativy týkající se problematiky chovatelství ptáků, navrhování změn a následné přípravy podkladů pro jednání se státními orgány.

ČLENOVÉ:
Mgr. Jan Sojka
Ing. Jan Nedělník
Mgr. Vratislav Urbášek
Ing. Pavel Kováčik
RNDr. Dana FraňkováVÝKONNÝ VÝBOR


Výkonný výbor asociace zvolený 14. 12. 2013 na období 5 let.

Ladislav Žoha
předseda VV ACHEP
ladislav.zoha@seznam.cz
zoha@zoopraha.cz
732 483 540
737 208 982

Mgr. Jan Sojka
místopředseda VV ACHEP
sojka@novaexota.eu
737 288 698

Petr Zeman
člen VV ACHEP
psitta.della@email.cz
608 366 770

Zdeněk Vandělík
člen VV ACHEP
info@shvtruhlarstvi.cz
602 237 130

Mgr. Vratislav Urbášek
člen VV ACHEP
urbasekpartners@urbasekpartners.cz
777 020 080